Behandelopties voor patiënten met hersenmetastasen

Keuze voor behandeling vraagt speciale aandacht
Commentaar
14-10-2020
Rene Post, Dieta Brandsma en Gerben Borst

In de nieuwe richtlijn ‘Hersenmetastasen’ zijn meer behandelingen opgenomen die meer zijn toegespitst op de primaire maligniteit. Daarmee wordt de keuze voor de behandeling van patiënten met een hersenmetastase complexer. Waar moeten we op letten?

Aanvaard op 26-08-2020.
Gepubliceerd op 14-10-2020.
In print verschenen in week 42 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5442