Behandeling van varicella met aciclovir bij kinderen met een normale afweer?

Opinie
J.L.L. Kimpen
H.S.A. Heymans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2051-2

Varicella is een goedaardige exantheemziekte gekenmerkt door een typische gegeneraliseerde vesiculaire uitslag en lichte algemene symptomen. Bacteriële superinfectie van de huidlaesies is een veel voorkomende complicatie. Varicella zoster-meningo-encefalitis daarentegen is uiterst zeldzaam. Het virus kan de oorzaak zijn van een fatale pneumonie, vooral tijdens behandeling met cytostatica of corticosteroïden.

Aciclovir, een acyclisch guanosine-analogon met antivirale eigenschappen, heeft een goede activiteit tegen enkele herpesvirussen, met name herpes simplex type 1 en 2 alsook varicella zoster-virus. In afwachting van het algemeen beschikbaar worden van een effectief vaccin, is het regel immuundeficiënte kinderen tijdens een acute varicella zoster-infectie te behandelen met aciclovir.12

Sinds 1990 verschenen in de literatuur van dezelfde auteurs drie gerandomiseerde, dubbelblinde en met placebo gecontroleerde onderzoeken waarin het effect werd bekeken van een korte orale behandeling met aciclovir van varicella bij kinderen en adolescenten met een normale afweer.3-5 De duur van de koorts, het aantal vesikels en…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Beatrix Kinderkliniek, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

J.L.L.Kimpen en prof.dr.H.S.A.Heymans, kinderartsen.

Contact prof.dr.H.S.A.Heymans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties