Behandeling van galstenen in de ductus choledochus door middel van extracorporeel opgewekte schokgolven

Onderzoek
O.T. Terpstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1970-4
Abstract

Samenvatting

13 patiënten (gemiddeld 79 jaar oud) met obstructie-icterus en (of) cholangitis als gevolg van één of meer stenen in de ductus choledochus die met endoscopische papillotomie niet waren te verwijderen, werden behandeld door middel van extracorporeel opgewekte schokgolven (ESWL). Bij alle patiënten werd het meest distaal gelegen concrement gefragmenteerd door ESWL, waarna reststenen en fragmenten spontaan werden geloosd of door middel van endoscopie werden geëxtraheerd. 10 patiënten hadden een voorbijgaande macroscopische hematurie (bij 2 was een klein subcapsulair hematoom in de bovenpool van de rechter nier aantoonbaar dat zonder behandeling genas) en 1 patiënt maakte een sepsis door. Bij nacontrole (3-18 maanden na ESWL) was bij alle patiënten het bilirubinegehalte normaal en zij hadden geen klachten meer.

Wanneer choledochusstenen endoscopisch niet zijn te verwijderen, verdient bij de bejaarde patiënt ESWL de voorkeur boven operatie.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Contact prof.dr.O.T.Terpstra

Verantwoording

Namens de AZR-Werkgroep 'Galsteenvergruizing': Afd. Heelkunde: prof.dr.O.T.Terpstra, chirurg; H.Vergunst, assistent-geneeskundige. Afd. Urologie: M.T.W.T.Lock en prof.dr.F.H.Schröder, urologen. Afd. Inwendige Geneeskunde II: M.van Blankenstein, internist. Afd. Klinische Chemie: dr.B.G.Blijenberg, klinisch chemicus. Afd. Radiodiagnostiek: dr.J.S.Laméris, radiodiagnost; K.Brakel, assistent-geneeskundige. Afd. Anesthesiologie: W.Rating, anesthesist.

Ook interessant

Reacties