Behandeling van een stil delier

Wel of geen antipsychotica?
Stand van zaken
25-07-2018
Eveline L. van Velthuijsen, Sandra M.G. Zwakhalen, G.I.J.M. (Ruud) Kempen en Frans R.J. Verhey

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
jurjen luykx
15-08-2018 13:47

methylfenidaat bij hypoactief delier

Van Velthuijsen en collegae wijzen terecht op de beperkte evidentie van haloperidol in de behandeling van het hypoactieve delier. Het doel van het betreffende onderzoek was niet om andere farmacologische interventies voor het hypoactieve delier te onderzoeken. Er wordt in de paragraaf over implicaties voor de klinische praktijk onderscheid gemaakt tussen antipsychotica en niet-medicamenteuze interventies. Mijns inziens hoort hier een derde categorie aan te worden toegevoegd, namelijk overige medicamenteuze interventies. Zo is in open label studies en gevalsbeschrijvingen methylfenidaat effectief bevonden (Gagnon, B., Graeme, L., & Schreier, G. (2005). Methylphenidate hydrochloride improves cognitive function in patients with advanced cancer and hypoactive delirium: A prospective clinical study. Journal of Psychiatry and Neuroscience, 30(2), 100–107; en Meyers en Van Ojen. De behandeling met methylfenidaat van demoralisatie, apathie en hypoactief delier bij patiënten met een somatische ziekte; NTVG 2004). Ook mijn persoonlijke ervaringen met methylfenidaat bij zowel hypoactief delier als demoralisatie en apathie (soms lastig te onderscheiden van elkaar) zijn zeer positief. Bovendien zijn de bijwerkingen van methylfenidaat beperkt en wordt het middel redelijk goed verdragen. In de NHG-standaard wordt het middel overigens ontraden voor de indicatie stil delier vanwege beperkte evidentie, terwijl in de richtlijn van de NVKG methylfenidaat wel als behandeloptie wordt genoemd. Tenslotte is preventie belangrijker dan genezing. Gezien recent geubliceerde sterke evidentie (Hatta et al. Preventive effects of ramelteon on delirium: a randomized placebo-controlled trial; JAMA Psychiatry) is het mogelijk dat vooral melatonine-agonisten (zoals ramelteon) op IC's de komende jaren voor preventie van delirium zullen worden ingezet.

Jurjen Luykx, psychiater