Behandeling van een stil delier

Wel of geen antipsychotica?
Stand van zaken
25-07-2018
Eveline L. van Velthuijsen, Sandra M.G. Zwakhalen, G.I.J.M. (Ruud) Kempen en Frans R.J. Verhey
Aanvaard op 25-04-2018.
Gepubliceerd op 25-07-2018.
In print verschenen in week 30 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2660