Behandeling van coccygodynie
Open

In het kort
08-07-1991
J. Bender

Coccygodynie is een niet begrepen aandoening, waarvoor lokale factoren (toestand na trauma, afwijkende stand van het os coccygis), ‘referred pain’ (vanuit een discusprolaps in de buurt), doch ook neurose als oorzaken worden aangenomen.

Wray et al. onderzochten 50 patiënten.1 Alle patiënten kregen na te zijn onderzocht eerst fysiotherapie: ...