Behandelen van subklinische hypothyreoïdie bij ouderen?
Open

Nog geen duidelijk bewijs voor effect
Ter discussie
03-12-2012
Wendy P.J. den Elzen, Jan W.A. Smit, Simon P. Mooijaart en Jacobijn Gussekloo

Auteursinformatie

*Namens de Nederlandse TRUST-groep en de ‘IEMO 80-plus schildklier trial’-groep, waarvan de leden aan het einde van dit artikel staan vermeld.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Dr. W.P.J. den Elzen, onderzoeker; prof.dr. J. Gussekloo, huisarts.

Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Nijmegen.

Prof.dr. J.W.A. Smit, internist-endocrinoloog (tevens: LUMC, afd. Endocrinologie).

Instituut voor Evidence-Based Medicine voor Ouderen (IEMO), Leiden.

Dr. S.P. Mooijaart, internist (tevens: LUMC, afd. Ouderengeneeskunde)

Contactpersoon: prof.dr. J. Gussekloo (j.gussekloo@lumc.nl).

Verantwoording

Namens de Nederlandse TRUST-groep (Anton J.M. de Craen, Olaf M. Dekkers, J. Wouter Jukema, Eugenie C.F. Polman-van Stratum, Rudi G.J. Westendorp) en de ‘IEMO 80-plus schildklier trial’-groep (Barbara C. van Munster, Robin Peeters, Marcel Olde-Rikkert, Oscar J. de Vries, Bruce H.R. Wolffenbuttel).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 oktober 2012