Behandelen van subklinische hypothyreoïdie bij ouderen?
Open

Nog geen duidelijk bewijs voor effect
Ter discussie
03-12-2012
Wendy P.J. den Elzen, Jan W.A. Smit, Simon P. Mooijaart en Jacobijn Gussekloo

Bij diverse klachten en symptomen, zoals hartritmestoornissen, vermoeidheid of cognitieve achteruitgang, is screening op schildklierfunctiestoornissen een onderdeel van de klinische analyse. Met enige regelmaat wordt dan subklinische hypothyreoïdie gevonden, omdat deze conditie bij ouderen veel voorkomt (8-18% van de 65-plussers).1-3 Maar wat ermee te doen: behandelen of niet?

Subklinische hypothyreoïdie wordt gedefinieerd als ‘een verhoogde concentratie van TSH in het serum terwijl de concentratie schildklierhormoon in het serum niet-afwijkend is’.4 Richtlijnen zijn niet eenduidig over het wel of niet behandelen van subklinische hypothyreoïdie; de richtlijnen over behandeling bij ouderen lopen nog meer uiteen. Zo adviseren richtlijnen van de American Thyroid Association behandeling als de TSH-concentratie hoger is dan 10 mU/l, zonder specifiek advies voor ouderen.5 In de Nederlandse ‘Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen’ voor internisten wordt opgemerkt dat bij oudste ouderen (> 85 jaar) behandelen mogelijk schadelijk kan zijn. In de NHG-standaard ‘Schildklieraandoeningen’ ...