Wat, hoe en waarom?

Bayesiaanse statistiek

Klinische praktijk
Willem H. Woertman
Hans M.M. Groenewoud
Gert Jan van der Wilt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7485
Abstract

In de rubriek Stand van zaken verschijnen regelmatig bijdragen over methoden die gebruikt worden bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. De artikelen in deze serie illustreren op begrijpelijke wijze wat een bepaalde methode behelst, zonder dat hier uitvoerige methodologische kennis voor nodig is. Zowel oude als nieuwe methodologische principes worden zo inzichtelijk gemaakt voor artsen die klinische onderzoeken goed willen interpreteren.

Samenvatting

  • Bayesiaanse statistiek is een alternatieve vorm van statistiek waarin bestaande informatie op een systematische manier kan worden geïntegreerd met nieuwe informatie.
  • Het is daarmee zeer geschikt voor 'evidence synthesis' (dat is het samenbrengen van verschillende stukken informatie).
  • Bayesiaanse uitkomsten zijn makkelijker te interpreteren dan de uitkomsten van gangbare statistische analyse.
  • Met Bayesiaanse methoden kan bijvoorbeeld de kans op een klinisch relevant verschil tussen twee behandelingen geschat worden.
  • Bayesiaanse methoden worden steeds vaker gebruikt.
Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Health Evidence, Nijmegen.

Dr. W.H. Woertman, Health Technology Assessment-onderzoeker; drs. H.M..M. Groenewoud, wetenschappelijk programmeur; prof.dr. G.J. van der Wilt, hoogleraar Health Technology-onderzoeker.

Contact dr. W.H. Woertman (Willem.Woertman@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Willem H. Woertman ICMJE-formulier
Hans M.M. Groenewoud ICMJE-formulier
Gert Jan van der Wilt ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties