Bariatrische chirurgie alleen in een gespecialiseerd centrum?

In het kort
12-06-2009
Koen J. Hartemink

Waarom dit onderzoek?

Bariatrische chirurgie in een gespecialiseerd centrum zou mogelijk betere resultaten geven dan behandeling in een niet-gespecialiseerd centrum, maar gaat gepaard met hogere kosten als gevolg van de noodzakelijke infrastructuur. Vergelijkende studies over de uitkomst van behandeling in gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde centra ontbreken.

Onderzoeksvraag

Is er een verschil in uitkomst tussen bariatrische ingrepen verricht in een gespecialiseerd of een niet-gespecialiseerd centrum?1

Hoe werd dit onderzocht?

De auteurs gebruikten de ‘National inpatient survey database’, die populatierepresentatieve ontslagdata bevat van 20% van de ziekenhuisopnames in de Verenigde Staten, om de uitkomst van bariatrische ingrepen te vergelijken tussen gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde centra. Een gespecialiseerd centrum werd gedefinieerd als een ziekenhuis dat specifieke, gedefinieerde ondersteuning met en coördinatie van het behandelprogramma omvat, de uitkomst van behandeling in een database registreert en een minimum van 125 bariatrische ingrepen per jaar verricht. Uitkomstmaten van de studie waren aantal verrichte bariatrische ingrepen, complicaties en ziekenhuismortaliteit.

Belangrijkste resultaten

Van de 253 (9,5%) geïncludeerde ziekenhuizen bleken er 24 een gespecialiseerd bariatrisch centrum waarin 5420 van de 19.363 (28%) bariatrische ingrepen plaatsvonden. Er werden jaarlijks significant meer ingrepen per ziekenhuis verricht in gespecialiseerde centra dan in niet-gespecialiseerde. De totale ziekenhuismortaliteit en kans op complicaties bedroegen respectievelijk 0,1 en 6,4%, welke percentages niet verschilden tussen beide groepen. Het jaarlijks aantal verrichte ingrepen per ziekenhuis toonde een zwakke omgekeerde relatie met het aantal complicaties, maar was niet gerelateerd aan mortaliteit. De ziekenhuizen die jaarlijks slechts een klein aantal bariatrische ingrepen verrichten, toonden een enorme spreiding in resultaten (figuur). Het weergegeven 95%-betrouwbaarheidsinterval is een op basis van het aantal verrichte ingrepen berekende kans op complicaties (poisson-verdeling). Te zien valt dat er ongeveer net zoveel ziekenhuizen meer als minder dan het verwachte aantal complicaties hadden, onafhankelijk van het aantal bariatrische ingrepen, hetgeen een inconsistente relatie tussen aantal verrichte ingrepen en kans op complicaties weerspiegelt.

Consequenties voor de praktijk

Hoewel in een centrum voor bariatrische chirurgie veel meer ingrepen verricht worden dan in niet-gespecialiseerde centra, zijn de resultaten van behandeling vergelijkbaar. De kosten van behandeling in een gespecialiseerd centrum zijn echter hoger. Het jaarlijks verrichten van veel bariatrische ingrepen in gespecialiseerde centra is geen garantie voor betere resultaten, wat de vraag oproept of de extra kosten hieraan verbonden wel gerechtvaardigd zijn.

Literatuur

  1. Livingston EH. Bariatric surgery outcomes at designated centers of excellence vs nondesignated programs. Arch Surg. 2009;144:319-25.