Bacteriëmie in twee algemene ziekenhuizen: het topje van de ijsberg van ziekenhuisinfecties
Open

Onderzoek
11-03-1986
H.A. Verbrugh, A.J. Mintjes-de Groot en D.A. Broers

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, Medisch-Microbiologisch Laboratorium, Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht.
Dr.H.A.Verbrugh, medisch microbioloog; D.A.Broers, ziekenhuishygiëniste.
Ziekenhuis Oudenrijn, Utrecht.
Dr.H.A.Verbrugh, medisch microbioloog; A.J.Mintjes-de Groot, ziekenhuishygiëniste.
Correspondentieadres: dr.H.A.Verbrugh.