Bacteriëmie in twee algemene ziekenhuizen: het topje van de ijsberg van ziekenhuisinfecties
Open

Onderzoek
11-03-1986
H.A. Verbrugh, A.J. Mintjes-de Groot en D.A. Broers
Aanvaard op 12-08-1985.
Gepubliceerd op 11-03-1986.
In print verschenen in week 10 1986.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:441-5