Azoolresistente invasieve aspergillose
Open

Klinische les
08-12-2009
Jan W. van der Linden, Adilia Warris, Jos W. van der Meer, Dorine Bresters, Willem J. Melchers en Paul E. Verweij

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen.

Afd. Medische Microbiologie: drs. J.W.M. van der Linden, arts-onderzoeker; dr. W.J.Melchers, medisch moleculair-microbioloog; prof.dr. P.E. Verweij, arts-microbioloog.

Afd. Kindergeneeskunde: dr. A. Warris, kinderarts-infectioloog.

Afd. Interne Geneeskunde: prof.dr. J.W. van der Meer, internist.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Leiden.

Dr. D. Bresters, kinderhemato-oncoloog.

Contactpersoon: drs. J.W.M. van der Linden (j.vanderlinden@mmb.umcn.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 augustus 2009