Auto-immuunhepatitis door minocycline

Casuïstiek
28-12-2012
Mieke Aldenhoven, J. Gert van Enk en Wim A. Avis

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Kindergeneeskunde, Ede.

Drs. M. Aldenhoven, aios kindergeneeskunde; dr. J.G. van Enk en drs. W.A. Avis, kinderartsen.

Contactpersoon: drs. M. Aldenhoven (aldenhovenm@zgv.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 november 2012