Autisme: vooral meer diagnoses

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2577

Het aantal kinderen bij wie een diagnose in het autismespectrum wordt gesteld neemt hand over hand toe. Dat lijkt echter, als we op Zweedse cijfers mogen afgaan, meer het gevolg van veranderingen in registratie dan van werkelijke toename van autisme onder kinderen.

Sebastian Lundström van de universiteit van Gotenburg en…

Ook interessant

Reacties

Lucas
Hoeven

Uit een op 20 mei 2015 gepubliceerde studie in de NEJoM, blijkt dat er sprake is van een afname met 16% van alle ernstige psychiatrische diagnoses tussen 1996 en 2012 en wel een daling van 12,8 naar 10,7% prevalentie. Daarin wordt gemeld, dat mogelijk de diagnose registraties van de verschillende instellingen niet goed met elkaar te vergelijken zouden zijn. Daarnaast zou er volgens critici sprake kunnen zijn van ‘overbehandeling’.  In het betreffende NEJoM artikel analyseerden de onderzoekers 53.622 jongeren tussen de 6 en 17 jaar voor onder meer ADHD, angsten en depressies. Daarbij werd aan hun ouders gevraagd om de ernst van de klachten te scoren. Deze gegevens zijn afkomstig uit diepgaand onderzoek, die door de ‘Agency for Healthcare Research and Quality’ werd uitgevoerd.

Echter melden Amerikaanse overheidsinstellingen, dat het aantal ernstige geestelijke stoornissen bij jongeren toenemen. Zo steeg het percentage ADHD diagnoses van 7% naar 10% tussen 2003 en 2010. Ook de prevalentie van autisme steeg van één op 88 naar 110 tussen 2006 en 2008. Maar over dat laatste cijfer vindt veel debat plaats.

Uit het NEJoM onderzoek blijkt dat mogelijk de ouders beter weten om te gaan met dergelijke problematiek; maar ook dat meer jongeren voor ernstige psychiatrische stoornissen worden behandeld. Bron: http://www.nytimes.com/2015/05/21/health/reduction-is-found-in-severe-mental-illness-among-the-young.html?emc=edit_tnt_20150520&nlid=54807877&tntemail0=y        

Lucas van der Hoeven; onderzoeker geneesmiddelen beleid.