Atherosclerose als ontstekingsproces (2): polymorfisme van het 'toll-like'-receptorgen-4

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1759
Download PDF

Bij het atherosclerotische ontstekingsproces zouden gramnegatieve micro-organismen het immuunsysteem activeren via een lipopolysacharide dat als ligand dient voor ‘toll-like’-receptor 4 (TLR4), die tot expressie komt in cardiomyocyten, macrofagen en endotheelcellen. Bij 655 mannen met angiografisch aangetoonde atherosclerose van de coronairvaten hebben Boekholdt et al. DNA-onderzoek uitgevoerd naar 2 polymorfismen van TLR4-gen (Asp299Gly en Thr399Ile). Deze varianten zouden onder meer een vermindering veroorzaken van de immunologische respons op lipopolysacharide en zouden mogelijk daardoor leiden tot een afname van de atherosclerose van de Aa. coronariae. Bij degenen die geen drager waren van deze mutatie verminderde de 2 jaar durende behandeling met pravastatine, een cholesterolsyntheseremmer, het risico van een cardiovasculaire complicatie van 18,1 tot 11,5, terwijl bij de 78 dragers van de Asp299Gly-mutatie het risico zelfs afnam van 29,6 tot 2,0 (p = 0,0002). Het TLR4-Asp299Gly-polymorfisme is bij mannen met bewezen afwijkingen van de kransslagaderen gecorreleerd met het risico op nieuwe cardiovasculaire accidenten. Dragers van de mutatie hebben meer baat bij de behandeling met een statine dan niet-dragers.

Boekholdt SM, Agema WRP, Peters RJG, Zwinderman AH, Wall EE van der, Reitsma PH, et al. Variants of toll-like receptor 4 modify the efficacy of statin therapy and the risk of cardiovascular events. Circulation 2003;107:2416-21.

Gerelateerde artikelen

Reacties