Antimycotica bij gegeneraliseerde schimmelinfecties
Open

19-05-1988
J.W. van 't Wout en R. van Furth

INLEIDING

Onder gegeneraliseerde mycosen verstaat men infecties door schimmels of gisten die gedissemineerd zijn door het lichaam of aanleiding hebben gegeven tot een diepe, gelokaliseerde infectie. Zij dienen onderscheiden te worden van de minder ernstige, oppervlakkige mycosen van huid, nagels en slijmvliezen. Gegeneraliseerde mycosen worden in Nederland uitsluitend veroorzaakt door opportunistische schimmels en gisten, zo genoemd omdat deze slechts bij patiënten met een gestoorde gastheerweerstand tot infecties kunnen leiden. Door de intensievere chemotherapie bij patiënten met kwaadaardige aandoeningen, de toename van het aantal orgaantransplantaties en de daarbij behorende immunosuppressie, en het ontstaan van het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS) neemt de frequentie van deze infecties toe. De belangrijkste verwekkers zijn Candida spp (en de hieraan sterk verwante gist Torulopsis glabrata), Aspergillus spp en Cryptococcus neoformans. Bij gedissemineerde Candida-infecties is de primaire bron veelal de tractus digestivus, terwijl Aspergillus- en cryptokokken-infecties zich meestal via de luchtwegen verbreiden. Aangezien deze micro-organismen als commensalen kunnen voorkomen op onze huid en ...