Antibioticatherapie bij een positieve urinekweek

Less is more
Commentaar
09-01-2020
B.J. (Bart) Laan, Tessa M.Z.X.K. van Horrik en Suzanne E. Geerlings

Asymptomatische bacteriurie (ASB) komt veel voor en behoeft bijna nooit behandeling met antibiotica. Uit een recent retrospectief cohortonderzoek in 46 Amerikaanse ziekenhuizen bleek echter dat meer dan 80% van de patiënten met ASB behandeld werd met antibiotica.1 Deze behandeling had geen klinische voordelen, maar was wel gerelateerd aan een langere opnameduur. Het is dus niet de vraag of we patiënten met ASB moeten behandelen met antibiotica, maar hoe we ervoor kunnen zorgen dat antibiotica niet meer voorgeschreven worden aan deze patiënten.

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Froukje Boukes
12-01-2020 13:31

Verwarde ouderen en ‘urineweginfectie’

In de huisartsenpraktijk lijkt het een reflex om bij wat verward gedrag bij hoogbejaarden urine onderzoek te doen en de verwardheid toe te schrijven aan een urineweginfectie, overigens, lang niet altijd na een kweek. Er volgt een kuur en de verwardheid neemt af. Gemakkelijk, snel en iedereen tevreden. Maar terecht? Het zou interessant zijn een vergelijkend onderzoek te doen. 

Froukje Boukes, huisarts