Antibioticaresistentie; een advies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek

Opinie
J.A.A. Hoogkamp-Korstanje
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1192-3
Abstract

In 1998 heeft de Europese Unie (EU) een conferentie gewijd aan de antibioticaresistentieproblematiek en zij heeft in de zogenaamde ‘Copenhagen recommendations’ voor een aanpak van het probleem het volgende geconcludeerd:1

- Surveillance van resistentie, op nationaal en internationaal niveau, is noodzakelijk.

- Inzicht in gebruik van antibiotica is essentieel.

- Juist gebruik van antibiotica moet gestimuleerd worden.

- Fundamenteel onderzoek naar resistentieontwikkeling heeft hoge prioriteit.

De Raad van de EU heeft aansluitend in 1999 een resolutie opgesteld waarin een strategie voor resistentiecontrole, -preventie en -onderzoek wordt voorgesteld.2 De lidstaten werd verzocht een multidisciplinair horizontaal beleid uit te werken om resistentieontwikkeling in kaart te brengen en in de hand te houden, het liefst in brede samenwerkingsverbanden. Aan de hand van deze aanbevelingen heeft de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) de minister van Volksgezondheid in december 2000 geadviseerd inzake te stimuleren en te prioriteren onderzoek naar antibioticaresistentie in Nederland.3

De…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Medische Microbiologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.prof.dr.J.A.A.Hoogkamp-Korstanje, arts-microbioloog.

Ook interessant

Reacties