Antibiotica bij ongecompliceerde diverticulitis?

Niet zinvol, ook niet op de lange termijn
In het kort
03-09-2018
Veerle J.A. Brenninkmeijer en Maarten A.C. Meijssen
Aanvaard op 05-06-2018.
Gepubliceerd op 03-09-2018.
In print verschenen in week 36 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3080