Anthrax door moedwillige besmetting
Open

Stand van zaken
09-12-2001
J.T. van Dissel, B.J. Kullberg, P.C.M. van den Berg en J.E. van Steenbergen
Aanvaard op 19-11-2001.
Gepubliceerd op 09-12-2001.
In print verschenen in week 49 2001.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2366-71