Anterior teeth relationship and speech

Media
Jensen, R.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:944