Angio-oedeem: een zeldzame oorzaak van koliekpijn

Casuïstiek
07-01-2020
Lisanne E. Visser, Berrie Meijer, Danny M. Cohn en Suzanne M. Linger-Wever

Samenvatting

Achtergrond

Angio-oedeem wordt gekenmerkt door lokale of gegeneraliseerde zwelling van huid of slijmvliezen, veroorzaakt door een verhoogde vaatwandpermeabiliteit. Verworven angio-oedeem is zeldzaam, manifesteert zich veelal na de leeftijd van 40 jaar en is meestal het gevolg van een B-celstoornis.

Casus

Een 50-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis kwam op de SEH vanwege hevige koliekpijn. Vanwege het vermoeden van galsteenlijden, werd echografie van het abdomen verricht. Daarbij werden geen galstenen zien, maar wel vrij vocht in de buik. Een aanvullende CT-scan toonde uitgebreide darmwandverdikking, kenmerkend voor intestinaal angio-oedeem. Op basis van het klinisch beeld, een verlaagde C1-esteraseremmer(INH)-activiteit en de aanwezigheid van auto-antistoffen tegen CI-INH in het bloed stelden wij de diagnose ‘verworven angio-oedeem’. Wij behandelden patiënte met verzwakt testosteron, tranexaminezuur en rituximab.

Conclusie

Bij patiënten met aanvalsgewijze koliekpijn en laboratoriumuitslagen die passen bij hemoconcentratie, zonder aanwijzingen voor cholestase of inflammatie, moet gedacht worden aan intestinaal angio-oedeem als mogelijke oorzaak.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing