Anamnese in tijden van big data

Een pleidooi voor een standaard om de anamnese vast te leggen
Ter discussie
11-01-2021
Martijn P. Bauer, Marieke M. van Buchem en Simone A. Cammel

Er is veel te zeggen voor systemen om klinische besluitvorming te ondersteunen. Deze computerprogramma’s helpen de arts een diagnose te stellen door verschillende patiëntgegevens te combineren en hierin patronen te herkennen. Het succes van deze systemen is echter beperkt. Hoe komt dat?

Auteursinformatie

LUMC, Leiden. Afd. Interne Geneeskunde: dr. M.P. Bauer, internist-acuut geneeskundige en infectioloog. Afd. Informatietechnologie en Digitale Innovatie: M.M. van Buchem, MSc, onderzoeker; S.A. Cammel, MSc, datawetenschapper (thans: Google, Amsterdam).

Contact: M.P. Bauer (m.p.bauer@lumc.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Martijn P. BauerICMJE-formulier
Marieke M. van BuchemICMJE-formulier
Simone A. CammelICMJE-formulier