Anamnese in tijden van big data

Een pleidooi voor een standaard om de anamnese vast te leggen
Ter discussie
11-01-2021
Martijn P. Bauer, Marieke M. van Buchem en Simone A. Cammel

Er is veel te zeggen voor systemen om klinische besluitvorming te ondersteunen. Deze computerprogramma’s helpen de arts een diagnose te stellen door verschillende patiëntgegevens te combineren en hierin patronen te herkennen. Het succes van deze systemen is echter beperkt. Hoe komt dat?

Aanvaard op 15-07-2020.
Gepubliceerd op 11-01-2021.
In print verschenen in week 2 2021.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5211