Anafylactische reacties op chloorhexidine bij blaaskatheterisaties
Open

11-11-2007
E.J. van Zuuren, F. Boer, E.J.S. Lai a Fat en I. Terreehorst

Drie mannen van respectievelijk 65, 41 en 54 jaar oud kregen tijdens een ingreep een anafylactische reactie. Twee van hen waren onder algehele narcose en de derde onderging alleen een blaaskatheterisatie. Bij alle drie de mannen werd na allergologisch onderzoek chloorhexidine, dat in de gel voor het inbrengen van de blaaskatheter aanwezig is, als veroorzakend agens aangemerkt. Na behandeling was het beloop gunstig. Chloorhexidine is een veelgebruikt desinfectans. Hoewel er veel publicaties zijn over anafylactische reacties tijdens met name operaties onder anesthesie en urologische ingrepen, wordt chloorhexidine als veroorzaker van anafylaxie in eerste instantie vaak over het hoofd gezien. Alle drie de patiënten hadden reeds eerder een reactie gehad op chloorhexidine, maar daar was onvoldoende aandacht aan besteed of er was niet aan gedacht.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2531-4