Anafylactische reacties op chloorhexidine bij blaaskatheterisaties
Open

11-11-2007
E.J. van Zuuren, F. Boer, E.J.S. Lai a Fat en I. Terreehorst
Aanvaard op 23-07-2007.
Gepubliceerd op 11-11-2007.
In print verschenen in week 45 2007.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2531-4