Amerikaanse richtlijn voor geriatrische oncologie

Bruikbaar in de Nederlandse situatie?
Ter discussie
13-08-2019
Johanneke E.A. Portielje, Marije E. Hamaker, Huub A.A.M. Maas, Barbara L. van Leeuwen en Frederiek van den Bos

Auteursinformatie

LUMC, afd. Interne Oncologie, Leiden: dr. J.E.A. Portielje, internist-oncoloog. Diakonessenhuis, afd. Ouderengeneeskunde, Utrecht: dr. M.E. Hamaker, klinisch geriater. Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis, afd. Geriatrie, Tilburg: dr. H.A.A.M. Maas, klinisch geriater. UMCG, afd. Chirurgie, Groningen: prof.dr. B.L. van Leeuwen, chirurg. UMC Utrecht, afd. Geriatrie, Utrecht: dr. F. van den Bos‡, internist ouderengeneeskunde.

Contact: J.E.A. Portielje (j.portielje@lumc.nl)

‡Namens de Stichting Geriatrische Oncologie Nederland (GeriOnNe).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Johanneke E.A. PortieljeICMJE-formulier
Marije E. HamakerICMJE-formulier
Huub A.A.M. MaasICMJE-formulier
Barbara L. van LeeuwenICMJE-formulier
Frederiek van den BosICMJE-formulier