Amerikaanse richtlijn voor geriatrische oncologie

Bruikbaar in de Nederlandse situatie?
Ter discussie
13-08-2019
Johanneke E.A. Portielje, Marije E. Hamaker, Huub A.A.M. Maas, Barbara L. van Leeuwen en Frederiek van den Bos
Aanvaard op 21-03-2019.
Gepubliceerd op 13-08-2019.
In print verschenen in week 33 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3614