Als de dood

Toosje Valkenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B2099

‘Zijn er behandelbeperkingen?’ vraagt de ambulanceverpleegkundige als ze meneer thuis ophalen op mijn verzoek. Ogenschijnlijk duidelijke vraag. Het bespreken van wel of niet reanimeren, beademen of een IC-opname kan zo worden afgevinkt. Dat is wel zo prettig voor de ambulancemedewerkers, en ook op de Spoedeisende Hulp. Gelijk hebben ze: het…

Auteursinformatie

Toosje Valkenburg is huisarts in de Bilt en zet zich in voor Dappere Dokters en optimale zorg. Zij is een van de 5 vaste columnisten van het NTvG.

Contact T. Valkenburg (tvalkenburg@ghcdebilt.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties