Allogene stamceltransplantatie in Nederland
Open

Resultaten bij patiënten van 16 jaar en ouder
Onderzoek
26-02-2009
A.V.M.B. (Ton) Schattenberg, Harry C. Schouten, Leo F. Verdonck, Roel Willemze, J. (Hans) van der Lelie, Peter C. Huijgens, Gustaaf W. van Imhoff, Anja van Biezen, Ronaldt Brand, A. (Ton) Hagenbeek, Theo de Witte en Jan J. Cornelissen

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Bloedziekten, Nijmegen.

Dr. A.V.M.B. Schattenberg en prof.dr. T. de Witte, internisten-hematologen.

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Hematologie, Maastricht.

Prof.dr. H.C.Schouten, internist-hematoloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Hematologie, Utrecht.

Dr. L.F. Verdonck, internist-hematoloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Hematologie: prof.dr. R. Willemze, internist-hematoloog.

Afd. Medische Statistiek: dr. R. Brand, statisticus.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Hematologie, Amsterdam.

Dr. J. van der Lelie en prof.dr. A. Hagenbeek, internisten-hematologen.

VU medisch centrum, afd. Hematologie, Amsterdam.

Prof.dr. P.C. Huijgens, internist-hematoloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Hematologie, Groningen.

Dr. G.W. van Imhoff, internist-hematoloog.

'TYPHON', de Nederlandse Stamceltransplantatie Registratie, Leiden (thans: de Nederlandse Stamceltransplantatie Registratie van het datacentrum van de stichting Hemato-Oncologie voor volwassenen Nederland (HOVON), Rotterdam.

A. van Biezen, hoofd datacentrum.

Erasmus MC, afd. Hematologie, Rotterdam.

Prof.dr. J.J. Cornelissen, internist-hematoloog.

Contactpersoon: dr. A.V.M.B. Schattenberg (a.schattenberg@hemat.umcn.nl).

Verantwoording

De datamanagers van ‘TYPHON’, thans de Nederlandse Stamceltransplantatie Registratie van het datacentrum van de stichting Hemato-Oncologie voor volwassenen Nederland (HOVON) zorgden voor de registratie van de patiëntengegevens. Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de medewerkers van de stamcellaboratoria die de stamceltransplantaten bewerkten en de verpleegkundigen die zorgdroegen voor de patiënten.
In ‘TYPHON’, thans de Nederlandse Stamceltransplantatie Registratie van het datacentrum van de stichting Hemato-Oncologie voor volwassenen Nederland (HOVON), werken de volgende centra samen: Radboud Universiteit Nijmegen Medisch Centrum, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Leids Universitair Medisch Centrum, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam, Isala Klinieken Zwolle, HAGA Ziekenhuis ‘s Gravenhage, Medisch Spectrum Twente, Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Europdonor Leiden en de Stamceldonorbank Europdonor Nijmegen.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 april 2008