Algemeene behandeling van besmettelijke ziekten, in het bijzonder van roodvonk

Onderzoek
Mouton
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1909;53:1509-12