Alarmsymptomen van meningitis bij kinderen met koorts

Klinische les
06-01-2011
Dorien H.F. Geurts en Henriette A. Moll

Reacties (1)

Louwrens Boomsma
07-03-2011 16:44

Alarmsymptomen van meningitis bij kinderen met koorts

In de lezenswaardige klinische les in het Tijdschrift over Alarmsymptomen van meningitis bij kinderen met koorts gaat u in op de herkenning van alarmsymptomen door artsen en ouders en de instructies aan ouders bij kinderen met koorts.  Vanuit de huisartsgeneeskunde willen we enkele aanvullingen geven:  De NHG-Standaard Kinderen met koorts dateert uit 1993 en is meerdere malen herzien, voor het laatst in 2008 (zie www.nhg.org). In 2002 is de standaard door TNO beoordeeld op vroegsignalering en herkenning van meningitis door huisartsen en op basis van de bevindingen bij een volgende herziening aangepast.[1,2]
In tabel 1 worden enkele items niet genoemd, die wel vermeld staan in de NHG-Standaard,  zoals  prikkelbaarheid en huilgedrag, aanwijzingen voor dehydratie waaronder de intake en de urineproductie, braken en ook de ongerustheid van de ouders. 
Op basis van een NHG-Standaard zijn verschillende producten gemaakt die voor de praktijkvoering van belang zijn. Daartoe behoren de NHG-Telefoonwijzer voor de triage aan de telefoon en de NHG-Patiëntenbrieven met uitleg over de aandoening en alarmsymptomen die met de patiënt kunnen worden meegegeven. Volgens de Telefoonwijzer worden bij een kind met koorts alarmverschijnselen nagevraagd en de mate van urgentie. De ongerustheid van de ouders is bij de triage  een belangrijk signaal.  Voor instructie aan ouders is de NHG- Patiëntenbrief’Alarmsymptomen bij kinderen met koorts’ beschikbaar via de NHG-website: www.nhg.org/kennis/voorlichting/patiëntenbrieven.  Het meegeven van een Patiëntenbrief aan ouders met kinderen met koorts verdient zowel in de dagpraktijk als op de huisartsenpost aanbeveling vooral bij twijfel  over een mogelijk ernstig beloop.
 
Louwrens Boomsma, Roy Beijaert, Ton Drenthen, Tjerk Wiersma, Lex Goudswaard , medewerkers NHG Utrecht
 
1.Fleuren MAH, Paulussen TGWM. Meningitis en sepsis bij kinderen. Ervaringen van huisartsen. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid, 2002.
2. Fleuren MAH, Paulussen TGWM. Vroegsignalering van meningitis en sepsis door huisartsen. TSG 2004;82:97-103.