Agranulocytose door clozapine
Open

21-04-1992
R.C. Kok, W.A. Veenhoven en M.J. Hoogschagen
Aanvaard op 18-02-1992.
Gepubliceerd op 21-04-1992.
In print verschenen in week 16 1992.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:795-6