Adulte vorm van de ziekte van Still en het hemofagocytair syndroom
Open

Casuïstiek
10-11-2010
Alexander D. Cornet, Noortje Thielen, Mark H. Kramer, Prabath W. Nanayakkara en Albertus J. Kooter

Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. A.D. Cornet, aios; drs. N.Thielen en prof.dr. M.H. Kramer, internisten-hematologen; dr. P.W. Nanayakkara en drs. A.J. Kooter, internisten-vasculairgeneeskundigen.

Contactpersoon: dr. P.W. Nanayakkara (p.nanayakkara@vumc.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 13 september 2010