Adrian Stokes en ‘trench jaundice’
Open

Historisch perspectief
24-03-2015
Peter C. Wever

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, Regionaal Laboratorium voor Medische Microbiologie en Infectiepreventie, ’s-Hertogenbosch.

Dr. P.C. Wever, arts-microbioloog (tevens: Military Medicine Historical Research Society) (p.wever@jbz.nl).

Verantwoording

Marcel Schoneveld maakte mij opmerkzaam op het audiofragment over Adrian Stokes in het bezoekerscentrum van Lijssenthoek Military Cemetery.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Peter C. WeverICMJE-formulier