Adrenaline, een tweesnijdend zwaard?

Commentaar
28-12-2018
Michael A. Kuiper
Aanvaard op 24-10-2018.
Gepubliceerd op 28-12-2018.
In print verschenen in week 8 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3519