Adenotonsillectomie bij kinderen: nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd

Klinische praktijk
B.K. van Staaij
E.H. van den Akker
P.J.P. Poels
A.W. Hoes
A.G.M. Schilder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:8-4
Abstract

Samenvatting

- Tonsillectomie, in 90 van de gevallen gecombineerd met adenotomie, is één van de frequentst uitgevoerde operaties bij kinderen in Nederland: 33.471 ingrepen per jaar bij kinderen van 0-14 jaar in 1998.

- Deze hoge frequentie staat in schril contrast met de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van deze ingreep. Bij een recent uitgevoerde meta-analyse was er slechts één goede gepubliceerde studie.

- Het ontbreken van wetenschappelijk gefundeerde klinische richtlijnen is mede debet aan de grote internationale en regionale verschillen ten aanzien van het aantal uitgevoerde ingrepen.

- In Nederland voldoet slechts 35 van de geopereerde kinderen aan één van de criteria waarvoor de effectiviteit van (adeno)tonsillectomie vaststaat: frequent recidiverende tonsillitiden of obstructief slaapapnoesyndroom.

- Teneinde de effectiviteit nader te onderzoeken, is in Nederland een project gestart waarvan de resultaten moeten bijdragen tot een beter onderbouwde indicatiestelling.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Huisartsgeneeskunde en Patiëntgebonden Onderzoek, Postbus 85.060, 3508 AB Utrecht.

Mw.B.K.van Staaij, huisarts; prof.dr.A.W.Hoes, klinisch epidemioloog.

Afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: E.H.van den Akker, assistent-geneeskundige; P.J.P.Poels, arts; dr.A.G.M.Schilder, kno-arts.

Contact mw.B.K.van Staaij (b.k.vanstaaij@wkz.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties