Acute vulvaire ulcera bij een jonge vrouw

Casuïstiek
26-11-2019
Majke H.D. van Bommel en Robbert J.P. Rijnders
Aanvaard op 17-07-2019.
Gepubliceerd op 26-11-2019.
In print verschenen in week 48 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3814