Acute subsegmentele longembolie

Is niet behandelen soms beter?
Stand van zaken
14-09-2020
Frederikus A. Klok, Lucia J.M. Kroft en Menno V. Huisman
Aanvaard op 29-04-2020.
Gepubliceerd op 14-09-2020.
In print verschenen in week 38 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4717