Acute psychiatrie binnen en buiten het ziekenhuis

Wat is de beste aanpak?
Klinische les
12-02-2018
Jurjen J. Luykx, Joeri K. Tijdink, Wanda Tempelaar, Christiaan H. Vinkers en Lot de Witte

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Hersencentrum Rudolf Magnus, afd. Psychiatrie, Utrecht.

Dr. J.J. Luykx, psychiater en neurowetenschapper (tevens: Hersencentrum Rudolf Magnus, afd. Translationele Neurowetenschappen, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen en SymforaMeander, Amersfoort); dr. W. Tempelaar, kinder- en jeugdpsychiater; dr. C.H. Vinkers en dr. L. de Witte, psychiaters en neurowetenschappers.

Vrije Universiteit, Faculteit Geesteswetenschappen, afd. Filosofie, Amsterdam.

Dr. J.K. Tijdink, psychiater en wetenschapper.

Contactpersoon: dr. C.H. Vinkers (c.h.vinkers@umcutrecht.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financi√ęle ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Jurjen J. LuykxICMJE-formulier
Joeri K. TijdinkICMJE-formulier
Wanda TempelaarICMJE-formulier
Christiaan H. VinkersICMJE-formulier
Lot de WitteICMJE-formulier