Acute palliatieve sedatie

Verlicht het lijden en begeleid zorgvuldig
Klinische les
09-01-2019
Daan A.R. Castelijn, Oline Rozemeijer, Alex C. Cornelisse, Christiaan A. Rhodius, Gerty J. de Klerk en Camiel L.M. de Roij van Zuijdewijn

Dames en Heren,

Acute palliatieve sedatie dient ter verlichting van het lijden als er plotseling een levensbedreigende situatie optreedt waarbij een patiënt naar verwachting binnen minuten tot hooguit enkele uren komt te overlijden. Het gaat hierbij om een situatie die onomkeerbaar lijkt, waarbij beoogd wordt een patiënt dit niet bewust mee te laten maken gezien de ernst van de refractaire symptomen. Aan de hand van drie casussen demonstreren wij in dit artikel het belang van tijdige anticipatie, gericht handelen en intensieve begeleiding.

Auteursinformatie

Spaarne Gasthuis, afd. Interne Geneeskunde, Haarlem/Hoofddorp: drs. D.A.R. Castelijn en dr. C.L.M. de Roij van Zuijdewijn, aiossen interne geneeskunde; drs. A.C. Cornelisse, anios interne geneeskunde; drs. G.J. de Klerk, internist-oncoloog en kaderarts palliatieve zorg. Gezondheidscentrum Venserpolder, Amsterdam: drs. O. Rozemeijer, huisarts. Team Ondersteuning Palliatieve Zorg: drs. C.A. Rhodius, kaderarts palliatieve zorg (tevens: specialist ouderengeneeskunde, Hospice Bardo, Hoofddorp).

Contact: D.A.R. Castelijn (dcastelijn@spaarnegasthuis.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Daan A.R. CastelijnICMJE-formulier
Oline RozemeijerICMJE-formulier
Alex C. CornelisseICMJE-formulier
Christiaan A. RhodiusICMJE-formulier
Gerty J. de KlerkICMJE-formulier
Camiel L.M. de Roij van ZuijdewijnICMJE-formulier