Acute buik op basis van een wandelende milt

Klinische praktijk
Willemijne A.M.E. Schrijver
Robert F. Dijkstra
Ytzen D. van der Werff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5318
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De wandelende milt is een relatief onbekende aandoening, waarbij de milt vergroot kan zijn en zich op een aberrante plaats in de buik bevindt. Afwijkende of afwezige perisplenische ligamenten en een te lange vaatsteel liggen hieraan ten grondslag. De ontstaanswijze is multifactorieel; bij patiënten met een aangeboren aanleg kan de aandoening worden uitgelokt door een trauma, buikoperatie, zwangerschap of splenomegalie.

Casus

Een 21-jarige vrouw kwam op de SEH vanwege acuut ontstane buikpijn in het linker onderkwadrant. Een CT-scan van het abdomen toonde splenomegalie en een verminderde doorbloeding van de milt, die zich in de onderbuik bevond. Tijdens een spoedlaparoscopie bleek de milt volledig ischemisch als gevolg een draaiing van de vaatsteel. Een splenectomie volgde en patiënte herstelde voorspoedig.

Conclusie

Patiënten met een symptomatische wandelende milt moeten worden behandeld met een splenopexie of splenectomie.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein: Afd. Heelkunde: dr. W.A.M.E. Schrijver, aios; drs. F.R. Dijkstra, gastro-enterologisch chirurg. Afd. Radiologie: drs. Y.D. van der Werff, radioloog.

Contact W.A.M.E. Schrijver (w.a.m.e.schrijver@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Willemijne A.M.E. Schrijver ICMJE-formulier
Robert F. Dijkstra ICMJE-formulier
Ytzen D. van der Werff ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties