Acute appendicitis

Behandeling volgens de nieuwe richtlijn
Klinische les
20-05-2020
Wouter J. Bom, Max Knaapen, Ramon R. Gorter en Charles C. van Rossem

Dames en Heren,

Een patiënt met appendicitis hoeft niet altijd geopereerd te worden. Wanneer volgens de nieuwste richtlijnen onderscheid wordt gemaakt tussen een simpele en een complexe blindedarmontsteking, kan antibiotica soms volstaan.

Auteursinformatie

Tergooi Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Hilversum/Blaricum: drs. W.J. Bom, arts-onderzoeker, afdeling chirurgie (tevens Amsterdam UMC).Amsterdam UMC, afd. Kinderchirurgie, Amsterdam: drs. M. Knaapen, arts-onderzoeker; dr. R.R. Gorter, kinderchirurg. Maasstad Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Rotterdam: dr. C.C. van Rossem, chirurg.

Contact: W.J. Bom (w.j.bom@amsterdamumc.nl)

 

Verantwoording

Drs. W.J. Bom en drs. M. Knaapen hebben een gedeeld eerste-auteurschap.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Wouter J. BomICMJE-formulier
Max KnaapenICMJE-formulier
Ramon R. GorterICMJE-formulier
Charles C. van RossemICMJE-formulier