Acute acalculeuze cholecystitis; ook buiten de intensive care

Klinische praktijk
J.H.M. van Steijn
W.W.H. Roeloffzen
B.M.G. Appeltans
P.L. Jager
R.O.B. Gans
M. Bijl
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1305-8
Abstract

Dames en Heren,

Acute acalculeuze cholecystitis (AAC) is een ziektebeeld dat met name wordt gezien bij kinderen en oudere mannen. AAC komt, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, frequent voor bij patiënten zonder acute onderliggende ziekte. Wij willen 2 ziektegeschiedenissen bespreken en aan de hand van de literatuur laten zien dat AAC een aspecifiek ziektebeeld is waarbij de beeldvormende diagnostiek vaak onvolledig is. Hierdoor kan de diagnose te laat worden gesteld, hetgeen kan leiden tot hogere morbiditeit en sterfte.

Patiënt A, een 65-jarige man, werd met klachten van pijn op de borst verwezen naar de spoedeisendehulpafdeling. Zijn medische voorgeschiedenis bestond uit een Billroth-II-maagresectie (B-II-maagresectie) 26 jaar tevoren, een coronaire bypassoperatie 9 jaar tevoren en een cerebrovasculair accident 3 jaar tevoren. Als medicatie gebruikte hij simvastatine 20 mg 1 dd, acetylsalicylzuur 80 mg 1 dd, metoprolol 100 mg 1 dd, amlodipine 5 mg 1 dd, isosorbidedinitraat 50 mg 1 dd…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Afd. Interne Geneeskunde: mw.J.H.M.van Steijn en W.W.H.Roeloffzen, assistent-geneeskundigen; prof.dr.R.O.B.Gans en dr.M.Bijl, internisten.

Afd. Heelkunde: B.M.G.Appeltans, chirurg.

Afd. Nucleaire Geneeskunde: P.L.Jager, nucleair-geneeskundige.

Contact mw.J.H.M.van Steijn (j.h.m.van.steijn@int.azg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties