Acupunctuur als geneeswijze; feiten en perspectieven
Open

Stand van zaken
28-10-1987
H.G. Kho

Auteursinformatie

Sint Radboudziekenhuis, afd. Anesthesiologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
H.G.Kho, anesthesioloog.