Acupunctuur als geneeswijze; feiten en perspectieven
Open

Stand van zaken
28-10-1987
H.G. Kho
Aanvaard op 06-04-1987.
Gepubliceerd op 28-10-1987.
In print verschenen in week 43 1987.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1896-902