Acrodermatitis chronica atrophicans; een bedrieglijke vorm van Lyme-borreliosis
Open

Onderzoek
29-07-1991
D.J. Tazelaar, A.J. Velders, J. de Koning en J.A.A. Hoogkamp-Korstanje

Auteursinformatie

Algemeen Ziekenhuis de Tjongerschans, afd. Dermatologie, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen.
D.J.Tazelaar, dermatoloog.
St. Antonius Ziekenhuis, afd. Dermatologie, Sneek.
A.J.Velders, dermatoloog.
Laboratorium voor de Volksgezondheid, Leeuwarden.
Afd. Pathologische Anatomie: dr.J.de Koning, patholoog-anatoom.
Afd. Medische Microbiologie: mw.dr.J.A.A.Hoogkamp-Korstanje, medisch microbioloog.
Correspondentieadres: D.J.Tazelaar.