Aanvullende adviezen voor veilig slapen ter preventie van wiegendood
Open

Stand van zaken
18-02-2013
Josanne M.A. Munsters, Henk Wierenga, Magda M. Boere-Boonekamp, Ben A. Semmekrot en Adèle C. Engelberts

Er is grote vooruitgang geboekt in de afname van de incidentie van wiegendood in Nederland, maar de laatste jaren is het aantal gevallen van wiegendood constant gebleven.

Er is een nieuwe richtlijn van de American Academy of Pediatrics over veilig slapen.

Bestaande adviezen blijven gelden zoals (a) het afraden van buik- en zijligging; (b) het aanraden van samen in 1 kamer slapen van ouder en kind, maar niet in 1 bed, en (c) het vermijden van passief roken De belangrijkste nieuwe adviezen zijn: (a) preterme pasgeborenen > 32 weken moeten in rugligging worden gelegd; (b) tweelingen mogen niet in 1 bed slapen (‘co-bedding’); (c) gebruik van een speen wordt ook bij het geven van borstvoeding aangeraden, indien deze goed op gang is gekomen; en (d) het gebruik van stabilisatiekussens wordt afgeraden.

Er moet ook nadruk liggen op het voorlichten van ouders vóór ontslag uit het ziekenhuis.