Aangepast preventiebeleid bij patiënten met hyposplenie of asplenie

Richtlijnen
18-04-2019
Imke Schreuder, Frank P. Kroon, Edgar J.G. Peters, Elisabeth A.M. Sanders, Joanne G. Wildenbeest en Jolanda A.J. Lammers

In Nederland is in 2012 een landelijke richtlijn opgesteld voor de preventie van infecties bij mensen met een – al dan niet functionele – hypo- of asplenie. Het doel van de richtlijn was om te komen tot een uniform beleid voor een optimale bescherming van deze groep mensen. De behandelend specialist is de aangewezen persoon om de adviezen uit deze richtlijn praktisch vorm te geven bij de individuele patiënt. Andere artsen, waaronder de huisarts, geven mede uitvoering aan dit beleid en het opvolgen ervan. Het Nederlandse beleid, in het bijzonder voor revaccinatie tegen pneumokokkeninfectie, was echter niet eenduidig en behoefde herziening. Dit was de reden om deze richtlijn te herzien en zijn er vervolgens een aantal aanbevelingen aangepast.

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Stefan Handgraaf
15-11-2020 16:12

Vergoeding vaccins

Geachte collega's,

Beleid bij asplenie heeft al lang mijn aandacht. Helaas is implementatie een probleem: Zorgverzekeraars vergoeden niet alle vaccinaties. Voor onze Drentse plattelanders zijn kosten vaak te hoog.

Herkent u dit probleem? Is dat elders beter geregeld? Is het anders nodig dit bij NZA, College van Zorgverzekeraars of Gezondheidsraad aan te kaarten?

Graag hoor ik van uw ervaringen.

Met vriendelijke groet,

Stefan Handgraaf, huisarts

(op persoonlijke titel)